Anmäl dig här!

20 September 15:00Mindpark,Bredgatan 11 Helsingborg

Vad behöver näringslivet och Helsingborg göra för att skapa en mer jämställd techbransch?

År 2018 var 22% av anställda inom tech/IT-branschen kvinnor. Samtidigt bedömer branschen att det inom de kommande fem åren kommer att saknas 70 000 arbetstagare inom just detta segment. Tech och IT är inte bara viktiga för framtida resursförsörjning utan även en nyckel till entreprenörskap och därmed en fråga som är viktig för regionens lönsamhet, tillväxt och så klart för att uppnå en jämställd och inkluderande region! För att säkerställa en konkurrenskraftig och inkluderande region behöver vi därför öka antalet personer och särskilt kvinnor inom tech – en svår fråga som vi inte löser själva. Vi vill därför bjuda in till denna workshop som syftar till att vi tillsammans tar fram konkreta förslag på åtgärder kring hur vi alla, dvs. du, jag, staden och näringslivet ska göra för att skapa förutsättningar till att fler arbetar, startat bolag och utbildar sig inom tech samt väljer att utöva sin profession i just Helsingborg. Workshopen är interaktiv, där alla deltar, och syftar till att mynna ut i konkreta åtgärder som därefter kommer att presenteras i lämpligt forum. Alla som vill vara med och påverka denna frågan är varmt välkomna till denna session!

Välkommen till finalen!

Efter de olika break outen samlas vi för en gemensam final ! Finalen kommer att hållas hos IKEA IT på Sockerbruket, några minuter från Helsingborgs Central. Vi bjuder på underhållning, vegetarisk mat och dryck. Biljetten till finalen får du på ditt break out.

IKEA IT Sockerbruket

Sjögatan 12

Helsingborg

Åldersgräns 18 år. Glöm ej legitimation.

Anmäl dig här!

Denna Break out är en del av initiativet: